Wydanie specjalne 46/2021 Frequently Asked Questions in and About English

 

Wydanie specjalne 46/2021
Frequently Asked Questions
in and About English

• Interpersonal communication | 
Komunikacja interpersonalna
• Tenses | Czasy gramatyczne
• False Friends | Fałszywi przyjaciele
• Common Mistakes | Typowe błędy
• Pronunciation | Wymowa
• Talking about the Future | 
Wyrażanie przyszłości
• Prepositions | Przyimki
• Situations | Sytuacje
• Grammar | Gramatyka
• Verbs | Czasowniki
• Great Britain | 
Wielka Brytania

 

• The USA | 
Stany Zjednoczone
• Travelling | Podróżowanie
• Advanced Vocabulary |
Zaawansowane słownictwo
• Articles | Przedimki
• Collocations | Kolokacje
• What is the difference? | 
Na czym polega różnica?
• Idioms | Idiomy
• Comparisons | Porównania
• Slang
• CHIT-CHATTING | 
Rozmówki
• Spelling | Pisownia
• Contemporary English Language | Współczesny język angielski
• Numbers | Liczby
• Abbreviations and acronyms | Skróty i akronimy


Do pobrania

Pobierz listę słówek z tego wydania
Pobierz kartę pracy dla nauczyciela 

>